Vítejte na stránkách obce Obec Šonov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Důležitá telefonní čísla

Tísňová volání

Jednotné evropské číslo tísňového volání112   
Hasiči150
Zdravotnická záchranná služba155
Městská policie156

Policie 

Policie ČR, obvodní oddělní Broumov

158

491 523 833

Stanice HZS Broumov, Soukenická 71, 550 01 Broumov950 515 578
HZS Územní odbor Velké Poříčí950 515 100
Městská policie Broumov491 504 222 (mobil 602 817 301)

Zdravotní pohotovost


Záchranná zdravotní služba155
Nemocnice Broumov491 413 111
Oblastní nemocnice Náchod491 601 111
Dopravní zdravotní služba

 491 523 597

Centrum duševního zdraví - linka důvěry

Linka bezpečí - nonstop

Centrum krizové intervence - nonstop

Pomoc pro oběti domácího násilí - nonstop

491 427 159

800 155 555

284 016 666

251 511 313

Poruchy

Elektřina - ČEZ840 850 860
Plyn - Východočeská planárenská, a.s.1 239, 840 113 555
Voda - Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.                                                             491 419 200

Pomoc motoristům

ÚAMK    1230
ABA1240

Linky důvěry a krizová centra

Anonymná porody766 833 833
Pomoc pro oběti domácího násilí - nonstop251 511 313
Linka bezpečí dětí a mládeže800 155 555
Rodičovská linka283 852 222
Linka důvěry495 273 222
Linka psychopomoci224 214 214
Linka pro ženy a dívky603 210 999
Linka pro vzkaz domů800 111 113
Národní linka prevence AIDS800 144 444                

 Ostatní

Pohřební služba Broumov776 121 718                      
Městský úřad Broumov491 504 111             
Úřad práce Broumov950 138 631            
Poliklinika Broumov491 420 472
Krajský úřad Hradec Králové495 817 111
publikováno: 1. 4. 2024 10:59, Monika Hornychová

Novinky z Úřadu

  • Jana Křížová
  • 10
nový článek

nový článek

anotace článku

Zápis do MŠ 

Úřad
  • Jana Křížová
  • 17
nový článek

nový článek

revize, kontrola a čištění komínů 

Úřad
  • Jana Křížová

Odpady

Svoz komunálního odpadu 2024

Úřad