Vítejte na stránkách obce Obec Šonov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Historie obce

Obec Šonov byla údajně založena okolo roku 1250 německými kolonisty. Je spjatá se založením Broumovského kláštera. Základní listina se nedochovala, ale její založení se přičítá potřebám Broumovského kláštera. Původní obyvatelé zásobovali klášter dřevem z hlubokých  lesů. Obec se rozrůstala okolo dřevného kostele Jana Evangelisty, postaveného okolo roku 1325, který po všech útrapách v roce 1725 vyhořel. Byl nahrazen kostelem Svaté Markéty. Obec byla  vždy hraniční  obcí i za českého království byla hraniční obcí s Pruskem. Důkazem toho je hraniční kámen se směrovým označením dochovaným dodnes. Postupem doby po vykácení lesů se z  části obyvatel stali sedláci, kterým broumovský opat přidělil půdu zatíženou robotou. Občané obce museli překonat mnoho úskalí přinášených dobou.


Několik dat z historie:

1432 - obec vyrabována husity

1629 - do nového kostela vysvěceny zvony páterem Bernardem, se jmény Zuzana a Markéta / od toho název kostela/

1680 - Šonovští se zúčastnili povstání nevolníků pod vedením Jiřího Kunzela, Jiřího Schona a Jiřího Pohla. Povstání bylo potlačeno a 30. srpna 1680 byli všichni v útrpném právu zbaveni života

1727 - položen základní kámen obecní fary a kostela Svaté Markéty

1758 - na choleru zahynula třetina občanů obce

1791 - po sčítání obyvatel bylo v Šonově 1587 lidí

1866 - při válce mezi Pruskem a Rakouskem uteklo z obce 548 občanů, obec byla vydrancována a vypálena

1885 - vybudována silnice do Broumova – slouží do dnešní doby

1914 - zaveden elektrický proud

1938 - pro vpádu německých vojsk odsunuli Češi mimo Říši

1945 - 9. 5. 1945 německá vojska ustupovala přes obec a za ní šla sovětská armáda a obě obec vyrabovaly

1945 - 27. 05. 1945 obsadila obec Polská armáda, ale velením vítězných mocností byla obec přidělena Československé republice. V červenci začala konfiskace majetku Němců a v září vyvrcholením jejich odsunu 170 rodin do Německa. Do jejich usedlostí se nastěhovali přistěhovalci a ostudou je zavraždění dr. Albana Pause a Osgara Smitha – kněží z obce


Z novodobých dějin:

obec se rozdělila na dolní a horní obec.Vznikla dvě zemědělská družstva, teprve až v 60 letech se vše urovnalo do společného   bytí  občanů obce.Obec procházela nejednou rekonstrukcí, podle toho jaká byla vůle lidu.

Nynější zastupitelstvo představuje vzorek myšlení občanů a o aktivitách se dočtete na našich internetových stránkách.

publikováno: 17. 1. 2021 18:40, Martin Stránský